Tietosuojaseloste

Tämä on Noja Rahoitus Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
tietosuojaseloste. Laadittu 15.5.2018. Viimeisin muutos 7.12.2023. Tämä tietosuojaseloste on
näkyvillä noja.fi-verkkosivulla.

Noja Rahoitus kunnioittaa yksityisyyttäsi. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan oikeutesi
säilyttää yksityisyytesi ja sitoutumisemme henkilötietojesi suojaamiseen. Noja Rahoitus pyrkii
täydelliseen läpinäkyvyyteen yksityisyyden suojaamisessa.


Rekisterinpitäjä ja tietosuojasta vastaava henkilö

Noja Rahoitus Oy
Y-tunnus: 2597279-7
Puh. 010 202 2800
Sähköposti: noja@noja.fi
Osoite: Aurakatu 12 b, 20100 TURKU


Tietosuojasta vastaava henkilö

Kimmo Waltonen
Puh. 040 029 8955
Sähköposti: kimmo.waltonen@noja.fi


Ketä tietosuojaseloste koskee

Tämä tietosuojaseloste informoi Noja Rahoitus Oy:n asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita,
yhteistyökumppaneita, työnhakijoita ja verkkosivukävijöitä siitä, miten Noja Rahoitus Oy
käsittelee rekisterinpitäjänä heidän henkilötietojaan.


Miksi käsittelemme henkilötietojasi ja millä perusteella

Noja Rahoitus käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Verkkosivukävijät:
– Kävijätilastointi ja markkinoinnin kohdentaminen
– Lomakkeiden kautta jätetyt yhteydenottopyynnöt

Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat:
– Tarjousten tekeminen palveluista.
– Markkinointi.
– Asiakassuhteen ja sopimussuhteen hallinnointi, mukaan lukien sopimusvelvoitteiden
täyttö ja laskutus sekä yrityksen vastuuhenkilön tunnistaminen, arviointi ja rahanpesun
ehkäiseminen.
– Palveluiden kehittäminen.
– Tietoturvauhkien tunnistaminen ja korjaaminen sekä muu vastaava ylläpito.

Yhteistyökumppanit:
– Käyttäjätunnusten hallinnointi.

Työnhakijat:
– Rekrytoinnin toteuttaminen ja oikean henkilön valitseminen tehtävään.


Henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin lainmukaisiin perusteisiin:

Suostumus, mikäli verkkosivukävijä antaa suostumuksensa markkinointi- ja
analytiikkaevästeisiin.
Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena silloin, kun Noja Rahoitus on tehnyt
sopimuksen rekisteröidyn kanssa.
Lakisääteinen velvoite esimerkiksi kirjanpitolain nojalla
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
Asiakashankintapuhelut: Oikeutettuun etuun perustuen teemme
palveluidemme ja tuotteidemme markkinointia potentiaalisille asiakkaillemme
yrityksemme toiminnan kehittämiseksi ja jatkuvuuden varmistamiseksi.
Oikeutettu etumme elinkeinon harjoittamisen vapaus ja sen edistäminen
suoramarkkinoinnin avulla.
Yritysasiakkaan yhteyshenkilön tietojen käsittely: Oikeutettuun etuun
perustuen käsittelemme palveluidemme ja tuotteidemme tarjoamista, sekä
palvelun tarjoamiseen liittyvää yhteydenpitoa varten asiakasyritysten
yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Oikeutettu etumme on palvelujen tarjoamisen
mahdollistaminen ja sen taustalla elinkeinon harjoittamisen vapaus.

Olemme tehneet tasapainotestit oikeutetun edun käyttämisestä henkilötietojen
käsittelyn perusteena, minkä tuloksena on todettu, etteivät käsittelytoimet aiheuta
kohtuuttomia seurauksia rekisteröidylle. Voit vastustaa tietojesi käsittelyä koska
tahansa. Lisätietoja tasapainotesteistä saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen
noja@noja.fi.


Miten keräämme henkilötietojasi

Noja Rahoitus kerää henkilötietoja suoraan sinulta tai työnantajaltasi esimerkiksi laskutukseen
liittyen tai verkkosivujen yhteydenottopyyntölomakkeen kautta.

Sopimuksen valmisteluvaiheessa haemme Suomen Asiakastiedosta tai Bisnode D&B Finlandista yksityisasiakkaan kuten yrityksen vastuuhenkilön luottotiedot sekä yritysasiakkaasta tarvittavia tietoja.

Mikäli annat suostumuksesi markkinointi- ja analytiikkaevästeisiin, päätelaitteellesi asetetaan
eväste. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joihin tallennetaan tietoja sivuston käytön aikana
ja käyttökertojen välillä. Keräämme evästeiden avulla henkilötietoja seuraavasti:

– Google Analytics: Keräämme tietoja siitä, miten verkkosivuvierailijat käyttävät
verkkosivustoa. Tarkoituksena on saada tietää, mikä sisältö on suosittua ja miten
voisimme kehittää sivustoa paremmaksi. Emme pysty itse tunnistamaan sinua
evästeiden avulla.
– LinkedInin evästeet: Keräämme tietoja siitä, miten verkkosivukävijät reagoivat
mainoksiimme LinkedIn:ssä.
– Twitterin evästeet: Keräämme tietoja siitä, miten verkkosivukävijät reagoivat
mainoksiimme Twitterissä.


Mitä henkilötietoja käsittelemme

Noja Rahoitus voi käsitellä esimerkiksi seuraavia henkilötietojasi:

● Palvelun toimittamisen kannalta välttämättömät tiedot, kuten tieto käytössä olevista
palveluista
● Omat yhteystietosi ja asiakasyrityksen yhteystiedot, kuten nimi, osoite,
sähköpostiosoite ja puhelinnumero
● Henkilötunnus
● Palaute, kommentit ja kysymykset, jotka olet lähettänyt Noja Rahoitukselle tai koskien
Noja Rahoitusta esimerkiksi verkkosivujen yhteydenottopyyntölomakkeella
● Yksilöivät käyttäjätiedot, kuten käyttäjätunnus
● Selaimesi antamat tiedot, kuten selaimen tyyppi, kieli, sen sivuston osoite, josta
saavuit, arvio sijainnista, tietoja verkkosivustomme käytöstä, kuten kauanko sivustolla
vierailtu ja muut liikennetiedot, kuten IP-osoite

Rekisterinpitäjänä Noja Rahoitus ei käsittele arkaluontoisia henkilötietojasi.


Henkilötietojen luovutukset toisille rekisterinpitäjille

Noja Rahoitus voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille muihin tarkoituksiin vain
seuraavasti:

Viranomaiset
Poliisi ja muut viranomaiset voivat vaatia Noja Rahoitusta luovuttamaan henkilötietoja. Tällöin
Noja Rahoitus luovuttaa tiedot vain oikeusistuimen määräyksestä.

Yrityskaupat
Jos Noja Rahoitus sulautuu toiseen yritykseen tai tekee yrityskaupan tai jos Noja Rahoituksen
liiketoiminta myydään osittain tai kokonaan, ostava osapuoli sekä sen ja Noja Rahoituksen
käyttämät konsultit saavat käyttöönsä Noja Rahoituksen hallinnoimat tiedot. Ne voivat joissain
tapauksissa olla henkilötietoja. Tällöin ulkopuoliset osapuolet tekevät Noja Rahoituksen kanssa
salassapitosopimuksen, joka kattaa myös mahdollisen henkilötietojen luovuttamisen.

Sivuston käyttöön liittyvät luovutukset
Sivuston käytöstä luovutetaan tietoa Googlelle ja joissain tilanteissa LinkedInille sekä
Twitterille. Googlen palveluiden tietosuojalausunnon voit lukea suomeksi osoitteesta
https://policies.google.com/privacy.

Google Fonts: Noja Rahoituksen sivustolle haetaan ulkoasuun liittyvää sisältöä Google
Fonts -palvelusta. Sisällön hausta tallentuu Googlen palveluun tietoja verkkovierailijasta
ja hänelle toimitetusta palvelusta, kuten verkkovierailijan IP-osoite, sisällön haun
kellonaika sekä haettu sisältö.
Google Analytics: mikäli olet antanut suostumuksesi markkinointi- ja
analytiikkaevästeisiin, verkkosivuvierailusta lähtee tieto Googlelle. Google saa
vierailusta sivustomme verkko-osoitteen sekä IP-osoitteesi. Google asettaa myös
laitteellesi evästeitä ja selauskäyttäytymisen perusteella poistuttuasi sivustoltamme
Google voi näyttää sinua mahdollisesti kiinnostavia mainoksia.
LinkedIn ja Twitter: mikäli olet antanut suostumuksesi markkinointi- ja
analytiikkaevästeisiin, verkkosivuvierailusta lähtee tieto LinkedInille ja/tai Twitterille.
Tämän toiminnon avulla saamme tietää, oletko löytänyt meidät LinkedInin tai Twitterin
kautta.


Henkilötietojen käsittelijät

Noja Rahoitus käyttää henkilötietojen käsittelyssä ulkoisia palveluntarjoajia esimerkiksi osana
palvelujen käytännön toteuttamista. Näissä tilanteissa henkilötietojen käsittely on aina Noja
Rahoituksen vastuulla ja valvonnassa. Noja Rahoitus vastaa kaikesta henkilötietojen
käsittelijöiden toimintaan liittyvästä henkilötietojen käsittelystä rekisteröityjen suuntaan.
Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa taataan aina sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
käsitellään vain rekisterinpitäjän sallimassa laajuudessa ja voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Erityisesti varmistetaan, etteivät ulkoiset palveluntarjoajat
käytä henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.


Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin ja käytettävät suojakeinot

Sopimusasiakkaiden palveluiden tuottamiseksi yritysasiakkaan nimi ja yhteystietoja voidaan
siirtää Google Driven käytön kautta EU:n ulkopuolelle. Siirtojen perusteena on Euroopan
komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet (standard contractual clauses, SCC).


Oikeutesi

Rekisteröidyllä on alla luetellut oikeudet koskien Noja Rahoituksen tekemää henkilötietojen
käsittelyä. Oikeuksia on pääsääntöisesti mahdollista käyttää kerran kalenterivuodessa
maksuttomasti. Jos pyyntöjä tulee yhdeltä henkilöltä enemmän kuin kerran kalenterivuodessa,
pyyntöihin lisätään pyynnön laajuudesta riippuva hallinnollinen kustannus, josta saa arvion
etukäteen.

Oikeuksiaan voi käyttää ottamalla yhteyttä Noja Rahoituksen asiakaspalveluun osoitteeseen
noja@noja.fi. Muut yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä hänen tietojaan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus tutustua häntä koskeviin Noja Rahoituksen hallussa oleviin
henkilötietoihin. Niistä saa halutessaan myös kopion. Mikäli oikeutta tutustua tietoihin
joudutaan rajoittamaan lainsäädännön tai muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi,
siitä ilmoitetaan rekisteröidylle pyynnön käsittelyn yhteydessä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Poikkeus
tähän voi olla tilanne, jossa aiemmin toimitettu tieto on jollain tavalla olennainen esimerkiksi
sopimukseen tai toimitukseen liittyen. Tällöin vanhaa tietoa ei välttämättä korvata, vaan uusi
tieto lisätään tiedoksi muuttuneeseen tietoon.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Tiedot poistetaan seuraavissa
tapauksissa:
– rekisteröity peruuttaa suostumuksensa käsittelyyn, eikä käsittelyyn ole muuta
perustetta
– rekisteröity käyttää vastustamisoikeuttaan ja vastustaa tietojen käsittelyä eikä
käsittelyn jatkamiselle ole muuta perustetta
– henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjään
sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Noja Rahoitus poistaa oma-aloitteisesti ilman rekisteröidyn pyyntöä sellaiset henkilötiedot, joita sillä ei ole enää tarvetta käsitellä esimerkiksi sopimuksen päättymisen vuoksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa hänen henkilötietojensa
käsittelyä. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen on esimerkiksi tilanteissa, joissa hän kiistää
henkilötietojensa paikkansapitävyyden, epäilee henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta tai
on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä, mutta asioiden selvittäminen on vielä kesken.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojensa käsittelyä tilanteessa, jolloin Noja
Rahoitus käsittelee henkilötietoja omaan oikeutettuun etuunsa perustuen. Mikäli
rekisterinpitäjä ei perustellusta syystä voi toteuttaa mainittua oikeutta, asiasta ilmoitetaan
rekisteröidylle pyynnön käsittelyn yhteydessä.
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin
tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen, mikäli henkilötietojen
käsittely suoritetaan automaattisesti ja perustuu rekisteröidyn suostumukseen taikka
sopimukseen, jossa rekisteröity on osapuolena.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada antamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa
muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti sopimukseen tai
suostumukseen perustuen.

Oikeus peruuttaa suostumus

Noja Rahoitus käsittelee henkilötietoja suostumuksen perusteella verkkosivuanalytiikkaan ja
mainonnan kohdentamiseen evästeiden avulla. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus
milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn
lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen ei aseta rekisteröityä eriarvoiseen asemaan
muiden kanssa Noja Rahoituksen palveluiden käytön osalta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Noja Rahoituksen henkilötietojen
käsittelystä. Ensisijaisesti Noja Rahoitus toivoo, että rekisteröity ottaa ensin yhteyden suoraan
Noja Rahoitukseen, jotta asia voidaan selvittää joutuisasti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Tietoturva ja tietojen säilyttäminen

Miten suojaamme henkilötietosi?
Noja Rahoitus haluaa olla osoittamasi luottamuksen arvoinen. Noja Rahoitus on sitoutunut
estämään tietojesi luvattoman käyttämisen, luovuttamisen ja muun asiattoman käsittelemisen.
Lisäksi Noja Rahoitus on sitoutunut varmistamaan, että tietoja käytetään oikein tietoturvan ja
turvallisen käytettävyyden takaamiseksi. Osana sitoutumistamme käytämme fyysisiä, teknisiä
ja hallinnollisia menetelmiä keräämiemme ja käsittelemiemme tietojen turvaamiseksi.

Miten pitkään säilytämme henkilötietojasi?
Noja Rahoitus säilyttää henkilötietojasi vain niin pitkään kuin Noja Rahoituksella on tarve
käsitellä henkilötietoja. Tyypillinen säilytysaika on asiakkuuden keston aika. Kun
käsittelemiämme henkilötietoja ei enää tarvita, tuhoamme tai poistamme ne turvallisesti.

Noja Rahoituksella on myös lakisääteisiä velvoitteita säilyttää henkilötietoja, kuten esimerkiksi
kirjanpitolaista johtuvat velvoitteet. Tästä syystä kaikkia tietoja ei poisteta esimerkiksi heti
asiakkuuden päättymisen jälkeen, vaan vasta lakisääteisen velvoitteen lakattua.


Tähän ilmoitukseen tehtävät muutokset

Jos teemme tietosuojaselosteeseen muutoksia, julkaisemme muutetun selosteen ja
muutoksentekopäivämäärän täällä. Kehotamme lukemaan selosteen säännöllisesti. Jos
teemme selosteeseemme merkittäviä muutoksia, jolloin henkilötietojen käsittely muuttuu
olennaisesti, voimme ilmoittaa asiasta myös muulla tavoin, esimerkiksi lähettämällä
sähköpostiviestin tai julkaisemalla ilmoituksen verkkosivustollamme ennen muutosten
voimaantuloa.


Yhteyden ottaminen meihin

Arvostamme mielipidettäsi ja haluamme toimia mahdollisimman läpinäkyvästi. Jos mielessäsi
on henkilötietojen käsittelyämme koskevia kommentteja tai kysymyksiä, jos olet huolissasi
yksityisyyden suojaamisesta tai tietojen käyttämisestä, taikka epäilet, että yksityisyyden
suojaasi on loukattu, lähetä viesti osoitteeseen noja@noja.fi.

Käsittelemme yhteydenottosi luottamuksellisesti. Tietosuojasta vastaava henkilö ottaa sinuun
yhteyden antamaasi osoitteeseen. Pyrimme varmistamaan, että pyyntösi käsitellään ajallaan ja
voimassa olevan lainsäädännön vaatimalla tavalla.