Noja Rahoitus on sitoutunut työntekijöidensä hyvinvointiin

Olemme valinneet tämän vuoden tärkeimmäksi vastuullisuusteemaksi hyvinvoivan työyhteisön, koska tiedämme, että yrityksen menestys rakentuu sitoutuneiden ja hyvinvoivien työntekijöiden varaan.

Tarjoamme työntekijöillemme monipuolisia etuja ja mahdollisuuksia, jotka edistävät terveellistä ja tasapainoista elämäntapaa töissä sekä työpaikan ulkopuolella. Lounas- ja liikuntaedut ovat osa työntekijöidemme hyvinvointia tukevaa kokonaisuutta. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden urheilla työajalla kaksi tuntia viikossa. Joustavat työajat ja etätyömahdollisuudet helpottavat työn ja henkilökohtaisen elämän tasapainon ylläpitämisen.

Työntekijöidemme terveydestä huolehtiminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Siksi tarjoamme laajan työterveyshuollon, joka mahdollistaa nopean ja parhaan hoidon työntekijöillemme. Lisäksi olemme laajentaneet työntekijöidemme lakisääteistä tapaturmavakuutusta kattamaan myös vapaa-ajalla sattuneet vahingot.

Kannustamme henkilöstöämme jatkuvaan oppimiseen monipuolisen koulutustarjonnan avulla. Nojassa työntekijä saa käyttää säännöllisesti työaikaa itsensä kehittämiseen.

Toimintamme perustuu vahvasti yrityksen arvoihin, jotka ovat läsnäolo, silmiin katsominen, tieto ja luottamus. Noja Rahoitus on sitoutunut tarjoamaan työntekijöilleen parhaat mahdolliset edellytykset menestykseen ja hyvinvointiin.